Pelawaan untuk menyertai tender bagi melaksanakan kerja-kerja menyelenggara, mengutip serta menjual hasil sawit bagi ladang milik Kulim Technology Park Corporation Sdn. Bhd. ('KTPC'), di sekitar Kulim Hi-Tech Park, Kedah