SME Park

Memperkenalkan SME Park! Kami komited untuk menyediakan peluang unik untuk perniagaan berkembang dan berkembang dalam suasana yang bertenaga dan moden. Visi kami adalah untuk mewujudkan taman perniagaan yang dinamik dan persekitaran yang produktif untuk perniagaan berkembang maju.

KHTP SME PARK (LOKASI)

PANDANGAN TAPAK SEMASA

(AS OF 12th DECEMBER 2022)

KHTP mengambil perancangan dan pembangunan yang teliti daripada memilih lokasi yang betul kepada reka bentuk susun atur dan kemudahan, setiap keputusan mempunyai kesan ke atas kejayaan projek. Taman SME akan direka bentuk untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan terjamin.

ARTIST IMPRESSION
(SEMI-DETACHED UNITS)

ARTIST IMPRESSION
(DETACHED UNIT)

ARTIST IMPRESSION
(DETACHED BUILD-TO-SUIT)