Penasihat Korporat

Shape

rujuk kami

Untuk mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dengan agensi kerajaan.

Kami di sini untuk membantu dalam permohonan lesen untuk perniagaan anda

PEMAJU DAN PENGURUS KULIM HI - TECH PARK

SKOP PERKHIDMATAN KAMI

  • Memberi nasihat tentang penyediaan dokumen yang diperlukan
  • Kemukakan permohonan kepada Agensi Kerajaan yang berkenaan
  • Susulan sehingga kelulusan diberikan