[rev_slider Avada_Small_Slider]

 

Visi 5s

Untuk menjadi pilihan utama pelabur berteknologi tinggi di Asia

Misi 5s

Membangun dan menguruskan KHTP sebagai taman teknologi tinggi bersepadu sepenuhnya dengan menggalakkan industri pembuatan berteknologi tinggi, aktiviti pendidikan teknologi R & D melalui penyediaan infrastruktur dan kemudahan bertaraf dunia.

 

Objektif 5s
  •     Mewujudkan tempat kerja yang lebih teratur,bersih,selesa,selamat dan menjimatkan kos operasi syarikat serta meningkatkan moral      pekerja.
  •     Menguruskan tempat kerja dengan mngurangkan bahan - bahan yang tidak diperlukan supaya ruang pejabat dapat dioptimumkan.
  •     Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan di antara kakitangan peringkat pengurusan dan bawahan.
  •     Memastikan mesin/peralatan/kelengkapan sentiasa berfungsi dengan baik,mengurangkan pembaziran serta dapat mengatasi kadar  kerosakan.
  •     Melakukan penambaikkan di tempat kerja bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja serta mengadakan odit dalaman secara berkala.

 

E - Book 5s
Book-Mockup
Polisi 5s
5s